Vedoucí katedry:

Jaromír Honzák (Hra na kontrabas, Improvizace, Seminář, Ansámblová hra)


Pedagogové:

Jiří Slavík (Seminář, Improvizace, Ansámblová hra)

David Dorůžka (Hra na kytaru, Jazzová teorie)

Štěpánka Balcarová (Dějiny jazzové hudby)

Luboš Soukup (Hra na saxofon, Ansámblová hra)

Vít Křišťan (Hra na klavír)

Jiří Slavíček (Hra na bicí)