PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DO BAKALÁŘSKÉHO STUDIA se konají v pondělí 25.1.2016 od 10:00 v Ateliéru HAMU.

Přihlášení se ke studiu

Popis přijímací talentové zkoušky do bakalářského programu

Popis přijímací zkoušky do magisterského programu

Zkoušky z hudebně-teoretických předmětů a dějin hudby

Kompletní informace o přijímacím řízení na HAMU je možno stáhnout pod odkazem zde:

Brožura 2012-2013

Reklamy